Hoe werkt relatietherapie?

In gesprek wordt er ruimte geboden voor beide partners om hun kant te vertellen. De therapeut zorgt voor een veilige sfeer waarin partners hun verlangens en teleurstelling echt kunnen delen. Tegelijk wordt er gekeken hoe partners op elkaar reageren (het patroon in de relatie). Dit geeft inzicht en partners kunnen leren om op een andere manier te reageren. Vaak geeft dit nieuwe verbondenheid en liefde. Wanneer er een breuk in het vertrouwen is wordt er geleidelijk naar herstel van vertrouwen toegewerkt. Soms werkt het goed om met beide partners apart af te spreken, maar uiteindelijk weer samen. Meestal duurt relatietherapie 5 tot 12 gesprekken.

Geheimhouding

Een relatietherapeut heeft geheimhoudingsplicht. Er is geen contact met anderen, zoals de huisarts, tenzij dit van tevoren nadrukkelijk besproken is. Alleen wanneer er sprake is van ernstig geweld wordt hier van afgeweken.

Kosten

De kosten voor relatietherapie komen voor rekening van de client. Wel is er soms mogelijkheid voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Kijk voor de tarieven op de website van de relatietherapeut:

Tarieven Bennie Vliek
Tarieven Joëlle Bakhuis